Poprzedniczki soczewek progresywnych.

Soczewki dwuogniskowe mają zastosowanie u osób z niedomiarem akomodacji, a chcących się posługiwać jedną parą okularów, w których można postrzega obrazy umieszczone w dużej odległości od patrzącego (dal) oraz patrze na przedmioty umieszczone w niewielkiej odległości (bliż). Funkcję patrzenia do dali stanowi główna soczewka jednoogniskowa. Umieszcza się na niej dużo mniejszą soczewkę jednoogniskową stanowiącą obszar postrzegania bliży (segment, wtopka). Proponujemy soczewki dwuogniskowe:

  • mineralne (szklane)
  • plastikowe (organiczne): białe, fotochromowe, uszlachetnione powłokami antyrefleksyjnymi, barwione.